Συλλογή: Corner Sofas

The Corner Sofa system is built around an innovative metal frame onto which individual cushion components are added. This intelligent design especially convenient to live with—readily reconfigurable whenever and however you wish. The Corner Sofa is also efficient and responsible to ship thanks to the same quality: it dismantles easily. This sofa is light and soft as well as clever, with generous, foam-filled cushions covered in a luxurious, highly textured woolen fabric as a final flourish.

Δεν βρέθηκαν προϊόντα
Χρησιμοποιήστε λιγότερα φίλτρα ή καταργήστε τα όλα