TÜKETİCİ HAKLARI İPTAL VE İADE KOŞULLARI

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL VE İADE KOŞULLARI

GENEL:

Elektronik ortamda kullandığınız site üzerinden sipariş vermeniz durumunda tarafınıza sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (Resmi Gazete: 27.11.2014/29188) hükümleri ve yürürlükteki diğer kanun hükümlerine tabidir. Alıcılar, ürünün nakliye maliyetini de içeren nakliye masraflarından sorumludur. Satın alınan her ürün, yasal 45 gün içerisinde alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde ürünün teslim edilmemesi halinde Alıcı sözleşmeyi feshedebilir. Satın alınan ürünün eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleriyle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Satın alınan ürünün satışının imkansız hale gelmesi halinde satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Toplam tutarın 14 gün içerisinde Alıcıya iade edilmesi gerekmektedir.

SATIN ALINAN ÜRÜN ÜCRETİ ÖDENMEMİŞ İSE:

Alıcının satış bedelini ödememesi veya banka kayıtlarında iptal etmesi halinde satıcının ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ İZİNSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, Alıcının ödeme yapmak için kullandığı kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız olarak kullanıldığının tespiti ve satılan ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmemesi halinde Alıcı, ürünü 3 gün içerisinde masrafları SATICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLMEYEN NEDENLER NEDENİYLE TESLİM EDİLMEYEN:

Satıcının öngöremediği, öngörülemeyen mücbir sebeplerin ortaya çıkması ve ürünün zamanında teslim edilememesi halinde durum Alıcıya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya teslimatın engel ortadan kalkana kadar ertelenmesini talep edebilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, nakit olarak yaptığı ödeme, iptal tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade edilir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmışsa ve iptal ederse, iptalden itibaren 14 gün içerisinde ürün bedeli bankaya iade edilir ancak bankanın Alıcı hesabına geçmesi 2-3 haftayı bulabilir.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce; hasarlı, kırık, ambalajı yırtılmış vb. durumlarda Alıcı, hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI teslimden sonra ürünü özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün/hizmet kullanılmamalıdır. Faturanın ürünle birlikte iade edilmesi gerekmektedir.

VAZGEÇME HAKKI:

ALICI, satın aldığı ürünün teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin, kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa bildirimde bulunmak suretiyle cayma hakkını kullanabilir. SATICI'ya aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

CAYMA HAKKININ BİLDİRİMİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:

  • ŞİRKET ADI: Lama Tasarım Mimarlık.
  • ADRES: Kırcami Mah. Perge Bulvarı .No 75/F Muratpaşa / Antalya
  • E-POSTA: info@lamatasarim.com
  • TELEFON: +90 0242 322 26 28

GERİ ÇEKME SÜRESİ:

Alıcı hizmet satın almışsa bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma süresi sona ermeden tüketicinin onayı ile hizmetin başladığı hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için ürünün tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün iade edilmemiş olması şarttır. işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmıştır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

  • 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise kurumun düzenlediği iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Kurumsal faturalar için yapılan sipariş iadeleri yapılamamaktadır.) tamamlanmış