Satış Bilgi Formu

Ön Bilgilendirme Formu

  1. DERS

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun konusu, ürünü/ürünleri www.lamatasarim.com internet sitesinden satın alacak kişi ("ALICI") ile Lama Tasarım Mimarlık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi () arasında yapılan mesafeli satış sözleşmesi hakkında tüketicilere bilgi vermektir. "SATICI"), site üzerinden verilen siparişin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince temin edilmesi ve teslim edilmesinden sorumludur.

  1. SATICI BİLGİSİ

Unvanı: Lama Tasarım Mimarlık ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi

Adres: Kırcami Mahallesi, Perge Bulvarı, No:75/F Muratpaşa / Antalya

Müşteri Hizmetleri Tel.: +90 551 029 60 26

bilgi @lamatasarim.com

  1. ALICI BİLGİLERİ

Tam Ad: [fatura-adı]

Adres: [fatura adresi]

Telefon: [telefon]

E-posta: [e-posta]

  1. SİPARİŞE TABİ ÜRÜN/ÜRÜNLER VE SATIŞ BİLGİLERİ

[ürün listesi]

Nakliye Maliyeti: [nakliye maliyeti]

İndirim tutarı:

Toplam: [toplam tutar]

Sipariş Numarası: #[order_id]

Ödeme Yöntemi: [ödeme yöntemi]

Teslimat Adresi: [fatura-adresi]

Fatura Adresi: [fatura adresi]

  1. VAZGEÇME HAKKI

5.1. ALICI, mal satışına ilişkin olarak siparişi verilen ürünün teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar yasal istisnalar dışında SATICI'ya aittir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta yoluyla 2. maddede belirtilen adreslere yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde,

A. Üçüncü kişilere veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilen ürünün faturası tüzel kişi/tüccar adına düzenlenmiş ise iade ancak tüzel kişi/tüccar tarafından düzenlenen iade faturası ile tamamlanacaktır. Tüzel kişiler/tüccarlar adına düzenlenen faturalı sipariş iadeleri, İADE FATURASI olmadan tamamlanamaz.)

B. İade formu (bkz. Ek-1); ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için, ALICI'nın ürün ile birlikte kendisine gönderilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formu ile birlikte kargo/nakliye şirketine teslim etmesi gerekmektedir. ALICI'nın iade formu dışında bir yolla cayma bildiriminde bulunma hakkı bulunmaktadır.

C. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarlarının eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.4. SATICI, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen toplam tutarı da içeren toplam tutarı ALICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanıldığını ALICI'ya bildirdiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde SATICI, ürünü geri alma teklifinde bulunmadığı takdirde, ALICI, ürünü kendisine ait kargo/nakliye firması aracılığıyla SATICI'ya iade etmek zorundadır. ilk teslimat 10 (on) gün içinde yapılır.

5.5. ALICI'nın kusurundan dolayı ürünün değerinde bir azalma olması veya ürünün iade edilmesinin imkansız hale gelmesi halinde ALICI, SATICI'nın zararını kusuru oranında tazmin etmekle yükümlüdür. Ürünün kaybolması durumunda cayma hakkı kullanılamaz.

5.6. Cayma hakkının kullanılması, SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının altına düşmesine sebep olması halinde kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

5.7. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrası uyarınca aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacağını kabul etmiştir:

a)Fiyatları finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

c) Bozulabilir veya son kullanma tarihi geçen mallar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallar; Sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayanlar,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde, maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki gazete, dergi gibi süreli yayınlar,

g) Boş zamanın değerlendirilmesi amacıyla yapılan konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek-içecek temini ile eğlence veya boş zaman hizmetlerine ilişkin hizmetler,

ğ) Elektronik ortamda anında sunulan hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

h) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15(1) maddesi uyarınca cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile başlayan hizmetler.

5.8. ALICI, kampanyalı siparişindeki herhangi bir ürünü iade etmek istemesi halinde SATICI, sepette indirim tutarı olarak yansıtılan tutarı iade edilen ürün bedelinden mahsup ederek ALICI'ya iade edecektir.

  1. TESLİMAT VE GEÇERLİLİK

6.1. Şehir içi teslimat masrafları SATICI'ya ait olup, şehir dışına yapılacak teslimatlarda teslimat ücreti ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği ve yürüttüğü kampanyaların sonuçlarına bağlı olarak bu teslimat masraflarının tamamını veya bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir. Kargo ücreti, siparişte yer alan ALICI'ya ait adrese göre belirlenir. ALICI'nın sipariş sonrasında teslimat adresinde değişiklik talep etmesi durumunda ek kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. Ek kargo bedelinin ALICI tarafından ödenmemesi halinde, SATICI'nın yeni adrese teslimat yapma zorunluluğu olmayacak olup, teslimat adresi SATICI'nın depo adresi olacaktır.

6.2. ALICI'nın tercih ettiği teslimatlarda sipariş, SATICI ile internet sitesinde anlaşmalı kargo/nakliye şirketi aracılığıyla ALICI'ya veya ALICI'nın belirttiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir. SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ürünü teslim etmekle yükümlüdür. Havale/EFT yoluyla yapılan satışlarda, siparişin SATICI'ya ulaştığı tarih, ödeme tarihi olarak kabul edilecektir. Havale/EFT yoluyla yapılan satışlarda ödemenin yapılmaması halinde bu sipariş SATICI adına bağlayıcı olmayacaktır. Havale/EFT yoluyla yapılan satışlarda, siparişin SATICI'ya ulaştığı tarihten sonra ürün/ürünlerin fiyatında artış olması halinde, ALICI tarafından ek tutar ödeninceye kadar bu sipariş SATICI adına bağlayıcı olmayacaktır. .

6.3. SATICI, siparişi verilen ürünleri temin edememesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ALICI'yı bilgilendirebilir ve sözlü/yazılı onayını almak şartıyla, teslimatı gerçekleştirebilir. başka bir ürün. ALICI'nın onay vermemesi durumunda sipariş iptal edilecek ve ödemeye ilişkin geri ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.

6.4. Mücbir sebep hallerinde (olumsuz hava koşulları, yoğun trafik, deprem, su baskını, sokağa çıkma yasağı vb.) ürünün yasal 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilememesi halinde SATICI, ALICI'yı bilgilendirerek durumu görüşür. Bu takdirde ALICI siparişi iptal edebilir, benzeri bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durumun sona ermesini bekleyebilir.

6.5. Ürünlerin teslimi sırasında ALICI'nın teslimat adresinde bulunmaması veya adresteki kişilerin teslimatı reddetmesi halinde SATICI yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır. Adreste teslimatı alacak kimsenin bulunmaması durumunda kargo/nakliye şirketi ile iletişime geçerek kargonun takibi ve düzenlenmesi ALICI'nın sorumluluğundadır.

6.6. SATICI'nın ürünü teslim edeceğini sipariş formunda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla Alıcı'ya bildirdikten sonra, Alıcı'nın kabul süresi bildirim tarihinden itibaren maksimum 30 (otuz) iş günüdür. Alıcının belirtilen süre içerisinde teslimatı kabul etmemesi halinde ürünü kabul etmemiş sayılacaktır. Kabul edilmemesi durumunda Alıcı, ürünün KDV dahil fiyatının binde 2'si tutarında ardiye ücreti ödemeyi kabul eder. Bu ardiye ücreti teslimattan sonra Alıcıya fatura edilir ancak toplam teslim alınmama süresi 45 (kırkbeş) günü aşarsa 15 (onbeş) günde bir ardiye ücreti faturalandırması yapılır. Alıcı 7 (yedi) gün içerisinde ardiye faturasını ödemeyi taahhüt eder. Ürünün teslim bildiriminden sonraki 30 (otuz) iş günü içerisinde teslim alınması durumunda bu madde geçerli olmayacaktır. SATICI'nın, ürünü depolamak yerine alacaklının temerrüt hükümlerine göre teslim yerine teslim etme hakkı saklıdır.

7. GENEL ŞARTLAR

7.1. Sipariş konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak kaydıyla, SATICI veya SATICI'ya bağlı kargo şirketi tarafından ALICI'ya veya belirtilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, siparişi verilen ürünün bulunduğu binanın ortak alanlarından (giriş, asansör, merdiven vb.) ve son olarak dairenin kapısından geçerek ürünü/ürünleri teslim eder. Sipariş edilen ürünlerin elde taşınması mümkün değilse (örn. ürünün boyutundan dolayı), teslimat için zorunlu vinç kullanılması gibi masraflardan ALICI sorumludur. ALICI'nın bu masrafları ödememesi halinde SATICI teslimat yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak ve ALICI ürünleri SATICI'nın deposundan bizzat teslim alacaktır.

7.2. ALICI, ürünü teslim alırken kontrol etmek ve kargo/kargodan kaynaklı herhangi bir sorun olması durumunda ürünü kabul etmeyip kargo şirketine tutanak tutturmak sorumluluğundadır. ALICI, teslim aldığı üründe herhangi bir kusur olduğuna ilişkin tutanak hazırlamadığı takdirde, ALICI ürünü ayıpsız olarak kabul etmiş sayılır. ALICI, üründeki gizli ayıplara sonradan itiraz edemez.

7.3. SATICI tarafından aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, ALICI'nın ürünü teslim almadan önce ürün bedelini tamamen ödemiş olması gerekmektedir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedelinin tamamı SATICI'ya ödenmediği takdirde, taksitli satışlarda ise vadesi gelen taksit tutarı ödenmediği takdirde SATICI sözleşmeyi/siparişi tek taraflı olarak iptal edebilir ve teslimatı yapmayabilir. ürün.

7.4. Herhangi bir sebeple işlemde kredi kartı kullanılan banka/finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI ürünü 3 (üç) gün içerisinde masrafları ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade etmek zorundadır. . SATICI'nın iadeyi kabul etmeden ürün bedelini tahsil etme hakkı da dahil olmak üzere akdi ve kanuni tüm hakları saklıdır.

7.5. Kargo ücreti ALICI'nın adresine göre belirlenir. Siparişin tamamlanmasından sonra ALICI'nın adres değişikliği talep etmesi durumunda ek kargo ücreti ALICI'ya ait olacaktır. Ek kargo bedelinin ALICI tarafından ödenmemesi halinde SATICI'nın yeni adrese teslim yükümlülüğü yoktur.

7.6. Siparişin tamamlanmasından sonra ALICI'nın siparişi verilen ürünlerde değişiklik/kişiselleştirme talepleri olması halinde, bu talepler SATICI'nın kabulüne tabidir. Bu taleplerin maliyeti ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın bu talepleri kabul etmesi ve ALICI tarafından ek ödeme yapılması durumunda teslimat süresi, ödemenin tamamının yapıldığı tarihte yeniden başlayacaktır.

7.7. ALICI, SATICI'nın sunduğu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, cayma hakkı ve teslimat dahil her türlü bilgiyi ve Sözleşme kapsamındaki her türlü bilgiyi okuyup, anladığını ve kabul ettiğini kabul ve beyan eder. bu ön bilgi formu.

7.8. ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesini onayladıktan sonra internet sitesinde yer alan "Siparişi Onayla" butonuna tıklayarak seçtiği ürüne ilişkin ödeme yükümlülüğünü taahhüt ettiğini kabul etmiş olur.

7.9. SATICI, herhangi bir şikayet için info@lamatasarim.com üzerinden SATICI ile iletişime geçtikten sonra, ALICI'nın şikayetlerini çözmeye çalışacaktır.

8. PROMOSYONLU SATIŞLAR

8.1. SATICI'nın hamm.com.tr'de ilan ettiği kampanya şartları ile Mesafeli Satış Sözleşmesi şartları çeliştiği takdirde öncelikle ilan edilen kampanya şartları uygulanacaktır.

8.2. SATICI'nın hamm.com.tr'de taahhüt ettiği kampanyalar başka kampanya ve indirim kuponlarıyla birleştirilemez.

8.3. SATICI, hamm.com.tr'de ilan edilen kampanya koşullarını dilediği zaman değiştirme ve kampanyayı ilan edilen tarih aralığından önce sonlandırma hakkını saklı tutar.

8.4. ALICI, SATICI'nın hamm.com.tr sitesindeki kampanyalardan yararlanabilmesinin stok durumuna bağlı olduğunu, SATICI'nın stokların bitmesi durumunda kampanyayı uygulamama hakkını saklı tuttuğunu kabul eder.

8.5. ALICI, cayma hakkı kapsamında kampanya kapsamındaki herhangi bir ürünü iade etmek isterse, SATICI sepete indirim tutarı olarak yansıyan tutarı iade edilen ürün bedelinden düşülerek iade edecektir.

9. ŞİKAYET/TALEPLER ve YETKİLİ MAHKEME

9.1. ALICI şikayet ve taleplerine ilişkin olarak Madde 2 ve 7.9'da belirtilen adresler ve iletişim kanallarından doğrudan SATICI ile iletişime geçebilir.

9.2. Ayrıca ALICI başvuruda bulunabilir.