Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI:

Ad: Lama Tasarım Mimarisi. (Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır)
Adres: Kırcami Mah. Perge Bulvarı. No:75 Muratpaşa/Antalya
Telefon: 0242 322 26 28
E-posta: info@lamatasarim.com

1.2 - ALICI:

Adı/Soyadı/Unvanı: ... (Bundan böyle "ALICI" olarak anılacaktır)
Adres:
Telefon:
E-posta:
Kimlik Numarası:
İşbu Sözleşme'de ALICI ve SATICI birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.
MADDE 2 - KONU
2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) konusu, Sözleşme'de belirtilen ürün/ürünlerin nitelikleri ve satış fiyatı dahil olmak üzere SATICI'ya ait www.lamatasarim.com internet sitesinde satışının yapılmasıdır. Bundan böyle "web sitesi" olarak anılacaktır), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş verilmesi ve ödemenin yapılması satış fiyatı, teslimat ve tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin tespiti ile işbu Sözleşme'den doğan uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri.
2.2. Sözleşme konusu ürünlerin SATICI tarafından belirlenen belirli şehir ve ilçelerde montajının SATICI tarafından sağlandığı ve bunun işbu Sözleşme kapsamı dışında olduğu açıkça belirtilmelidir. ALICI'nın sözleşme konusu ürünlerin montajını talep etmesi halinde, ALICI ile SATICI arasında şartları ayrıca belirlenecek ayrı bir sözleşme yapılabilir. İşbu Sözleşme ile montaj amacıyla imzalanabilecek ayrı bir sözleşme arasında hiçbir bağlantı olamaz.
MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER
İşbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin adı, kodu (türü, modeli, rengi), miktarı, satış fiyatı ve diğer bilgileri aşağıdaki gibidir.
Tarih:
Ürün Bilgisi:
Nakliye ücreti:
Ödeme yöntemi:
Teslimat adresi:
Ödeme Tablosu:
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.lamatasarim.com internet sitesinde ürünün temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli bilgiyi verdiğini beyan eder. elektronik formda onay.
4.2. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında sipariş verdiği ürün/ürünlerin satış bedelini ve teslimat ücretini işbu Sözleşmede belirtilen ödeme şekli ve koşullarına uygun olarak SATICI'ya ödeyecektir.
4.3. ALICI, siparişi verilen ürün/ürünlerin bedelini banka havalesi veya Visa, Amex veya Mastercard kredi kartı ile ödeyecektir. İşbu Sözleşme kapsamında verilen siparişler, satış bedeli ve varsa teslimat ücretinin SATICI'nın belirttiği bankaya havale edilmesi veya kredi kartından banka onayı alınarak bloke edilmesinden sonra SATICI tarafından işleme alınacaktır.
4.4. Farklı adlarla yapılan ödemelerde bankaların yaptığı kesintilerden SATICI sorumlu değildir.
4.5. ALICI'nın bağlı olduğu bankanın sunduğu taksitli ödeme seçeneklerinin varlığı SATICI'nın kontrolü dışındadır. SATICI'nın kontrolü ve bilgisi dahilinde gerçekleşen kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir.
4.6. Mesafeli satışlar için sitede duyurulan herhangi bir kampanya, indirim veya benzeri uygulama mevcut ise ve bu uygulama kampanya şartlarına göre mesafeli satışlar için geçerli ise, ALICI'nın siparişine uyması şartıyla uygulanacaktır. kampanya koşulları.
4.7. Teslimat ücreti, ürün/ürünlerin fiyatına dahil olmayıp, ürün/ürünlerin fiyatı ve varsa ek masraflarla birlikte ALICI'nın ödemesine eklenecektir. Teslimat ücreti ve varsa ek masraflar Madde 3'teki tabloda gösterilmektedir.
4.8- SATICI, ALICI'nın ikamet yerinin uzaklığına bağlı olarak, sitede yer alan ön bilgilerde belirtilen süre içerisinde ürün/ürünlerin ALICI'nın belirttiği adrese teslim edilmesinden sorumludur. Teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuata uygun olarak teslim edilip edilmediğinin kontrol edilmesinden ALICI veya teslimatı teslim alacak olan ALICI'nın belirttiği kişi/kuruluş sorumludur. . Teslimat sırasında hasar gördüğü tespit edilen ürünlerde kargo şirketi yetkilisi ile tutanak tutularak ürün/ürünler teslim alınmamalıdır. Hasarlı ürün/ürünlerin teslim edilmesi durumunda ALICI'nın tutanak tutmadığı kargo firmasının sebep olacağı zararlardan SATICI sorumlu değildir.
4.9. ALICI'nın işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlere ilişkin ödemeyi herhangi bir nedenle yapmaması veya banka kayıtlarındaki ödemeyi iptal etmesi halinde SATICI, ürün/ürünleri teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.
4.10. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI teslim almışsa Ürün/ürünlerin ALICI'ya teslim edilmesi durumunda ALICI, ürünü/ürünleri en geç 3 gün içerisinde SATICI'ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda kargo masrafları ALICI'ya aittir.
4.11. SATICI, sözleşme konusu ürün/ürünleri mücbir sebepler veya olumsuz hava koşulları gibi taşımayı engelleyen olağanüstü haller nedeniyle süresi içinde teslim edemez ise, SATICI bu durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu gibi durumlarda ALICI, siparişin iptal edilmesini, sipariş konusu ürün/ürünlerin emsaliyle değiştirilmesini ve/veya teslimatın engel ortadan kalkana kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi durumunda ödediği tutar 10 gün içerisinde ALICI'ya nakden ve defaten ödenecektir.
4.12. SATICI, işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
4.13. SATICI, ifa süresi dolmadan ALICI'yı bilgilendirip açık rızasını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
4.14. SATICI, ifanın ifasının imkansız hale gelmesi halinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremezse, ifa süresi dolmadan bu durumu ALICI'ya bildirmek ve toplam bedeli 10 gün içinde ALICI'ya iade etmek zorundadır.
4.15 ALICI'nın veya ALICI'nın belirlediği yetkili kişinin işbu Sözleşme'de belirtilen teslimat adresinde bulunmaması halinde SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır. Bu nedenle ürünün teslim gecikmesi veya teslim alınmamasından doğacak her türlü zarar, kayıp ve masraflardan ALICI sorumludur.
4.16 ALICI, işbu Sözleşme kapsamında fatura ve teslimat adresi dahil olmak üzere vermiş olduğu bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın bildirdiği adreste hata veya eksiklik olması, teslimat sırasında ALICI'nın belirtilen adreste bulunmaması, ürünü/ürünleri belirtilen adreste teslim alabilecek kişinin bulunmaması veya ALICI'nın belirtilen adreste bulunmaması durumlarından SATICI sorumlu olmayacaktır. Belirtilen adresteki kişilerin ürünü/ürünleri kabul etmeyi reddetmeleri halinde. Bu gibi durumlarda ALICI, masrafları kendisine ait olmak üzere yeniden teslim talebinde bulunma hakkına sahiptir.
4.17 Ürün/ürünlerde kusurların teslimat sırasında fark edilmesi halinde SATICI, ALICI'dan ek kargo ücreti talep etmeksizin ürünü/ürünleri kargo ile aynı şekilde geri alacak ve 14 gün içinde değiştirecektir. bu tarihi takip ediyorum.
4.18 ALICI, teslimattan sonra ürün/ürünlerdeki ayıpları fark etmesi halinde durumu yazılı veya sözlü olarak müşteri hizmetleri aracılığıyla SATICI'ya bildirecektir. Bu bildirimin ardından ürün/ürünler SATICI'nın yönlendirdiği kargo şirketi ile gönderilecek ve teslim alınan ürün/ürünler SATICI tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin arızalı olduğunun tespiti halinde, bildirim konusu ürün/ürünler, iade tarihini takip eden 30 iş günü içerisinde ek kargo ücreti talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. Aksi takdirde ürün/ürünler ALICI'ya iade edilecektir.
4.19 ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel özelliklerini, KDV dahil satış fiyatını, SATICI'nın fiyat dahil tüm taahhütlerinin geçerlilik süresini, sözleşmeye ilişkin bilgileri okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının nasıl kullanılacağı ve ALICI'ya ait bir masraf varsa bu bedelin tutarı, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimat ve ifa süreleri, açık adresi, telefonu ve diğer bilgileri ALICI'nın talep ve şikâyetlerini iletebileceği SATICI'ya ait iletişim bilgilerinin yer aldığı, şikâyet ve itirazlara ilişkin başvuruların, ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikamet ettiği yerdeki tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine, belirtilen parasal limit dahilinde yapılabileceği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen limitler.
4.20 ALICI, sitede çocuklara yönelik ürünler satışa sunulsa dahi 18 yaşından küçük kişilerin alışveriş yapamayacağını, bu sebeple 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan SATICI'nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ürün sipariş ederek bu kuralın ihlali. SATICI'nın bu maddenin ihlal edildiğini tespit etmesi halinde SATICI, Sözleşme'yi fesih hakkını kullanarak siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
4.21 SATICI, ALICI'nın vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe uygun olmadığını tespit etmesi halinde siparişi askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu durumda SATICI, ALICI'nın belirttiği telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde siparişi 5 (beş) gün süre ile donduracaktır. SATICI bu süre içerisinde ALICI'nın konuyla ilgili iletişime geçmesini beklemektedir. ALICI'nın bu süre içerisinde SATICI ile iletişime geçmemesi halinde sipariş iptal edilecektir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI'ya yapmış olduğu ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemede kullanılan kredi kartına yapılacaktır. SATICI'nın bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup, iadenin banka tarafından işleme alınma süresinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.22 SATICI, ALICI'nın site üzerinden aynı ürünü fazla sayıda satın almasını iptal etme hakkını saklı tutar. SATICI, ürünün 3 (üç) adet üzerindeki toptan alımlarında, siparişi tamamen iptal etme veya perakende alım limiti olarak en fazla 3 (üç) adet ürün gönderme hakkını saklı tutar.
MADDE 5 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
5.1 SATICI, veri sorumlusu sıfatıyla, ALICI'ya ait mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formunda belirtilen kişisel bilgileri saklar.
5.2 SATICI, alışveriş aşamasında talep ettiği ad, soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adres, e-posta adresi ve doğum tarihi bilgilerini, ALICI ile iletişime geçmek veya iyileştirme amacıyla, veri tabanı oluşturmak, alışveriş yapmak amacıyla kullanabilir veya saklayabilir. Süreç iyileştirme ve iletişim/pazarlama faaliyetlerine yönelik araştırmalar. Kişisel Veriler, bu amaçlarla SATICI ile işbirliği içinde olan şirketlere de aktarılabilir ve işlenebilir.
5.3 İşbu Sözleşmenin ifası kapsamında SATICI tarafından ALICI tarafından işlenecek kişisel verilere ilişkin detaylı bilgi Aydınlatma Metni'nde yer almakta olup, SATICI, ALICI'nın kişisel verilerini işleyeceğini taahhüt, beyan ve garanti etmiştir. Veriler yalnızca ilgili Aydınlatma Metni ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak aktarılmaktadır.
5.4 ALICI, Kanun kapsamında kişisel verilerinin veri sorumlusu SATICI tarafından işlenip işlenmediğini her zaman öğrenme, kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını öğrenme hakkına sahiptir. amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin düzeltilmesini isteme ve aktarılmış ise bu düzeltmenin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilir.
MADDE 6 - CAYMA HAKKI
6.1 ALICI, ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adresteki kişiye tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ilgili mevzuatın kendisine tanıdığı cayma hakkını kullanabilir. ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelerde belirtildiği üzere cayma hakkı kullanılamayacak ürünler arasında olmaması şarttır. 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile ürünün yeniden satışını engelleyecek şekilde zarar görmediği ve olağan kullanım dışında kullanılmadığı belirtildi.
6.2 Cayma süresinin belirlenmesinde, tek sipariş konusu olmasına rağmen ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün dikkate alınacaktır; Malın birden fazla parçadan oluşması halinde, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün dikkate alınacaktır.
6.3 ALICI, ürünün tesliminden itibaren 14 gün içerisinde yazılı veya müşteri hizmetleri kanalıyla sözlü olarak cayma hakkını kullanmak isterse, SATICI, ürün/ürünlerin orijinal haliyle iadesini kabul etmekle yükümlüdür. Teslimat tutanağı ve fatura aslı ile birlikte, masrafları SATICI'ya ait olmak üzere teslim edilir. ALICI'nın ürün/ürünler tesliminden önce cayma hakkı da bulunmaktadır. ALICI, cayma süresi içerisinde ürünü/ürünleri kullanım amacına, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmadığı takdirde, meydana gelebilecek değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu olup, meydana gelen azalmayı ALICI tazmin etmekle yükümlüdür. ürün/ürünlerin fiyatında oluşabilecek değerde. Cayma hakkının kullanılması durumunda SATICI, ürünü/ürünleri, SATICI'nın belirleyeceği tarih ve saatte, önceden anlaşmaya vardığı kargo şirketi aracılığıyla, tüm kargo masrafları SATICI tarafından karşılanacak şekilde teslim alacaktır. SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firmasını öğrenmek için işbu Sözleşme'nin onaylandığı tarih itibarıyla SATICI ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. ALICI'nın ürünü/ürünleri SATICI'nın anlaşmadığı bir kargo şirketi ile SATICI'ya göndermesi halinde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Firma iadeleri için fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
6.4 ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, cayma hakkının ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürün/ürünlerin bedeli ve kargo bedeli ALICI'nın kullandığı ödeme yöntemine göre ALICI'ya iade edilir. satıcı. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda iade kredi kartına yapılacaktır. SATICI'nın iadeyi bu süre içerisinde gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin bankaya yansıma sürecinden SATICI sorumlu tutulamaz.
6.5 ALICI, cayma hakkını kullandığını SATICI'ya bildirdiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü 3. maddede belirtilen adrese iade etmekle yükümlüdür.
MADDE 7 - Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler
7.1 ALICI'nın sipariş vermeden önceki talepleri doğrultusunda, ALICI'nın kişisel ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik, değişiklik veya ilaveler yapılarak özel nitelik kazanan ürün/ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. ALICI, tüketicinin korunması kapsamında "Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Yönetmelik" ve benzeri sözleşmelerde belirtilenler dışındaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
7.1.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
7.1.2 Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen mallara ilişkin sözleşmeler. Ürün açıklamasında üretimin kişiye özel olduğu belirtilen ürünlerde özel üretim olduğundan iade mümkün değildir.
7.1.3 Bozulabilir veya son kullanma tarihi geçmiş malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.1.4 Teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış, sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.1.5 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.1.6 Teslimattan sonra ambalajı, bandı, mühürü, paketi açılarak maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
7.1.7 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.1.8 Konaklama, eşya taşıma, araç kiralama, yiyecek-içecek temini, eğlence veya dinlenme amaçlı gibi belirli bir tarih veya dönemde sunulan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
7.1.9 Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere veya gayri maddi malların tüketiciye anında teslimine ilişkin sözleşmeler.
7.1.10 Cayma hakkı süresi sona ermeden tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME
8.1 İşbu Sözleşmenin yorumlanmasında, uygulanmasında ve işbu Sözleşmeden doğan tüm ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır.
8.2 İşbu Sözleşmenin uygulanmasından ve işbu Sözleşmenin yorumlanmasından doğabilecek her türlü ihtilaf halinde ALICI'nın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 5500 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma hakkı bulunmaktadır. .6502; Bu değeri aşan uyuşmazlıklarda ALICI'nın İstanbul Tüketici Mahkemelerine başvurma hakkı vardır. ALICI, sipariş vermekle işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI
Lama Tasarım Mimarisi.
ALICI